Vrijwilligers

Hieronder vindt u alle informatie voor vrijwilligers.

Gegevens club

 • Naam: JUDOCLUB JITA KYOEI DUFFEL VZW, verkort JUDOTEAM DUFFEL (kort JTD)
 • Adres: zetel: Trapstraat 24, 2570 Duffel
 • Telefoon: 03 844 43 55
 • E-mail: judoduffel@judoduffel.be
 • Juridisch statuut: VZW
 • Doelstellingen: De vereniging heeft tot doel het aanleren, beoefenen en bevorderen van het judo. Daartoekan ze meer algemeen alle middelen aanwenden die tot verwezenlijking van het doel rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen.

Verzekeringen

Als lid van de Vlaamse Judofederatie genieten alle vrijwilligers (leden en niet-leden) van de waarborgen “burgerlijke aansprakelijkheid” en “lichamelijke ongevallen” .

 • Voor de leden: polisnummer 45.138.404 (Ethias)
 • Voor de niet-leden: polisnummer 45.154.582 (Ethias)

Kostenvergoedingen

JTD kan vergoedingen uitkeren voor het verrichten van de volgende taken:

 • Voorbereiden, leiden, assisteren van trainingen voor JTD
 • Trainen, begeleiden, coachen van judoka’s van JTD
 • Bijdragen aan een goede organisatie van de trainingen, wedstrijden, examens, evenementen van JTD

Deze vergoedingen zullen nooit meer zijn dan de wettelijke maxima (2014: 32,71 euro per dag). Daarnaast kan een verplaatsingsonkostenvergoeding uitbetaald worden voor verplaatsingen gemaakt in het kader van het vrijwilligerswerk met een maximum van 2000 km per jaar en rekening houdend met de wettelijke maxima (2014: 0.3461 per km met de auto).

Geheimhoudingsplicht

Indien de vrijwilliger kennis krijgt van geheimen die hem/haar zijn toevertrouwd in het kader van het vrijwilligerswerk mag hij/zij deze, overeenkomstig artikel 458 van het strafwetboek, niet bekend maken tenzij de wet hem/haar hiertoe zou dwingen of indien hij/zij een getuigenis zou moeten afleggen. Overtreding van deze verplichting kan worden gestraft met gevangenisstraf en een geldboete.