Judo Duffel

Start nieuwe seizoen

Reserveringen trainingen – coronamaatregelen – judoduffel.be/reserveren

Omwille van de coronamaatregelen zijn, afhankelijk van de leeftijd, het aantal judoka’s samen op de mat beperkt. Ook zijn er beperkingen van toepassing op de wijze waarop we judo kunnen doen:

 • Kleuters, kindergroep en jeugdgroep: onbeperkt aantal deelnemers; de groep wordt tijdens de training opgedeeld in kleinere groepen
 • Hoofdgroep: maximaal 20 judoka’s + trainers; de judoka’s houden minimum 1,5m afstand van anderen tenzij de maatregelen van de overheid/gemeente contact toelaten. We hopen te kunnen trainen met contact door de hele training met dezelfde partner te trainen.
 • 55+ groep: trainen zonder contact

Deze maatregelen kunnen snel wijzigen; gelieve dus steeds goed de instructies van de trainer te volgen. De trainers dragen een masker als ze training geven. Lees ook onderaan de gedragsafspraken voor ouders en judoka’s.

Reserveren is verplicht voor kleuters, kinder-, jeugd- en hoofdgroep.

Dit kan je doen via judoduffel.be/reserveren.

Als kleuter of lid van de kindergroep kan je maximaal voor één training per week inschrijven.
Leden van de jeugdgroep kunnen voor 2 trainingen per week inschrijven.
Leden van de hoofdgroep kunnen onbeperkt inschrijven.
Inschrijven kan tot 24u voor het begin van de training.
Wanneer je inschrijft, rekenen we op je aanwezigheid.

Trainingsuren voor september en zo lang als nodig wegens coronacrisis:

MaandagJeugdgroep17:30u – 18:30u
Hoofdgroep19:30u – 20:30u
Woensdag45/55+19:30u – 20:30u
VrijdagKindergroep17:30u – 18:30u
Jeugdgroep19:30u – 20:30u
Hoofdgroep21:30u – 22:30u
ZaterdagKleuters en/of Kindergroep08:30u – 09:30u
Jeugdgroep10:30u – 11:30u
Hoofdgroep12:30u – 13:30u
Wedstrijdgroep – in reserve, gaat voorlopig niet door14:30u – 15:30u

De uren op zaterdag worden eind september geëvalueerd en eventueel bijgestuurd.

Gedragsafspraken voor ouders en judoka’s:

 • Was je handen voor de training.
 • Kom 10 minuten op voorhand naar de training en wacht buiten in de voorziene ruimte om vervolgens samen met de trainer binnen te gaan.
 • De kleedkamers kunnen voorlopig niet gebruikt worden. Kom in judogi naar de training.
 • Geen toeschouwers tijdens de trainingen (ook niet bij de kleuters of kindergroep).
 • Wacht als ouder je dochter of zoon buiten op tijd op in de daarvoor voorziene ruimte. Blijf niet napraten. De trainers zullen waar nodig de kinderen samen naar buiten begeleiden.
 • Breng steeds een mondmasker mee en draag dit als je in de gemeenschappelijke delen van de sporthal bent; dit kan alleen af tijdens de training (hoofdgroep).
 • Breng zelf steeds een handgel en een eigen handdoekje (zweet) mee.
 • Breng ook een eigen waterflesje mee (drank mag niet gedeeld worden).
 • Naast de mat altijd op 1,5m van elkaar blijven.
 • Verwittig de trainer als jij of iemand uit je gezin symptomen heeft of positief getest werd. We behandelen dit anoniem maar we moeten in staat zijn correct te handelen ten aanzien van alle leden.

Initiatielessen

In september beginnen we terug met initiatielessen. In kinder- en jeugdgroep starten we op vrijdag 11 september met de eerste initiatieles.
Je kan gratis 4x meetrainen! Zie ook  Nieuwe leden

JTD bestaat 40 jaar en dat vieren weUITGESTELD

Het bestuur van Judoteam Duffel heeft besloten om ons feest op 27 juni 2020 te annuleren. We willen in goede en veilige omstandigheden ons feest kunnen plannen, voorbereiden en laten doorgaan. Door de huidige omstandigheden en onzekerheden door de coronacrisis kan dit niet. We stellen daarom ons feest uit naar volgend jaar!

Wat wél nog doorgaat is de avondreceptie op 18 december 2020 met voorstelling van het boekje ’40 jaar judo in Duffel’? Schrijf je hier al in:
Inschrijving 18 december 2020

Oud-leden die graag wat meer informatie wensen kunnen steeds contact opnemen via 40jaarJTD@judoduffel.be. Ook met vragen over de betalingen kan je hier terecht.


Welkom bij Judoteam Duffel

Proficiat met je keuze voor de judosport! Door judo en door je lidmaatschap van Judoteam Duffel zal je een goede conditie verwerven, zal je eventueel aan wedstrijden kunnen deelnemen en zal je misschien wel een zwarte gordel halen. In ieder geval kom je terecht in een enthousiaste groep judovrienden. Het bestuur, de trainers en alle judoka’s heten je hartelijk welkom.

Filosofie van de club

‘Jita Kyoei’ is Japans en betekent ‘Voorspoed en Algemeen Welzijn’.  De naam van de club werd niet zomaar gekozen.  Hij geeft weer hoe de stichters de club zagen: een vereniging waarin iedereen zonder onderscheid judo kan leren en beoefenen en tegelijkertijd een club waarin diegenen die talent hebben optimaal begeleid worden.

Bestuur en trainers willen dit recreatief én dit wedstrijdgericht judo realiseren als vereniging en vanuit een emancipatorische, judokagerichte visie op judo-opvoeding.  ‘Als vereniging’ betekent dat Jita Kyoei geen winstgevend doel nastreeft en dat alle leden samen de lusten én de lasten dragen. Een ‘emancipatorische, judokagerichte visie op judo-opvoeding’ betekent dat wij geen judorobotten willen vormen, maar creatieve mondige judoka’ s die mee nadenken over judo en betrokken worden bij de keuzes en beslissingen i.v.m. hun judo-opleiding.  Dit uit zich o.a. in de gebruikte werkvormen bij de trainingen, in het betrekken van jongeren bij de werking van de club.

Naast deze eigen filosofie onderschrijft onze club sterk de algemene judowaarden zoals door­zet­tingsvermogen, zelfstandigheid en respect voor de partner.

 

Labels

Gouden Label Jeugdvriendelijke Judoclub VJF 2016-2017