Nieuwe leden – lidgeld

Proficiat met je keuze voor de judosport! Door judo en door je lidmaatschap van Judoteam
Duffel zal je een goede conditie verwerven, zal je eventueel aan wedstrijden kunnen
deelnemen en zal je misschien wel een zwarte gordel halen. In ieder geval kom je terecht in
een enthousiaste groep judovrienden. Het bestuur, de trainers en alle judoka’s heten je
hartelijk welkom.

Hoe lid worden?

De eerste vier lessen zijn voor nieuwe leden vrijblijvend en gratis wat lidgeld en verzekering
betreft. Tijdens de eerste gratis les moet je het initiatieformulier invullen. Bij een definitieve
aansluiting moet je de volgende drie zaken regelen:

1. Verzekering

• is tevens aansluiting bij de Vlaamse Judofederatie
• kostprijs 46 EURO (-13)/49  EURO (+13) te betalen tijdens de vierde gratis les
• hiervoor bestaat een speciaal formulier (aangekruiste vakken invullen a.u.b.)

2. Lidgeld

Lidgeld wordt jaarlijks betaald in augustus via overschrijving op rekening IBAN BE22 1030 8039 1547 met vermelding van de naam en met de vermelding ‘lidgeld’.
Jaarlijkse bedragen:

  • Kleutergroep: 130 euro verzekering inbegrepen
  • Kindergroep: 100 €
  • Jeugdgroep: 130 €
  • –20 jaar: 140 €
  • +20 jaar: 150 €
  • 45/55+: 130 €
3. Medische keuring

Ieder lid moet zich op eigen initiatief door een arts laten keuren op geschiktheid voor judo. Leden die wedstrijden doen, moeten een attest bezitten dat ten hoogste één jaar oud is. Bij aansluiting krijg je gratis Judocontact, het tijdschrift van de Vlaamse Judofederatie. Je kan de eerste lessen meedoen in trainingspak. Daarna kan je je een judogi aanschaffen in een sportwinkel of in de club aan groothandelsprijs.

Contact
  • Secretaris: Cris De Bleser (aansluiting en betaling)
  • Voorzitter: Els Dom (algemene informatie)
  • judoduffel@judoduffel.be