Initiatielessen scholen

Judo is een sport waarvan de pedagogische, karaktervormende en fysieke waarden reeds heel lang erkend zijn.

Judoteam Duffel vzw werkt als dienstverlening in de mate van het mogelijke dan ook graag mee aan uw organisatie van initiatielessen judo. Vanuit veiligheidsoverwegingen en vanuit de eigen aard van judo stellen we echter een aantal voorwaarden aan onze samenwerking. U vindt ze hieronder.

1. Data en lesuren

Onze lesgevers zijn allemaal vrijwilligers die judo combineren met werk of studie. Bij elke aanvraag moeten we bekijken of er een lesgever zich kan vrijmaken (zonder hiervoor verlof te moeten nemen).

 • Kleuters: een les moet minstens 30 min. duren en maximum 45 min. op de mat.
 • Lagere school: een les moet minstens 45 min. duren en maximum 60 min. op de mat.
 • Secundair onderwijs: een les moet minstens 60 min. duren en maximum 90 min. op de mat

2. Inhoud

 • Kleuters: judo-omgangsvormen, oefenen van basisbewegingen (trekken, duwen, rollen, vastnemen enz.), voorbereidende valoefeningen, tweekamp. (maximum 15 leerlingen per groep)
 • Lagere school: judo-omgangsvormen, knopen van de judogordel, het ‘geheim van judo’, initiatie achterwaartse en zijwaartse val, aanleren houdgreep, aanleren worp, tweekamp, oefenen basiseigenschappen van belang voor judo. (maximum 20 leerlingen per groep)
 • Secundair onderwijs: judo-omgangsvormen, knopen van de judogordel, het ‘geheim van judo’, initiatie achterwaartse en zijwaartse val, aanleren houdgreep, aanleren worp, tweekamp, oefenen basiseigenschappen van belang voor judo, judo als zelfverdediging, judo als wedstrijdsport. (maximum 25 leerlingen per groep)

3. Minimale materiële voorzieningen

 • Indien de lessen plaatsvinden in de kleine zaal van sporthal Rooienberg 58 Duffel (waar de judomat van Judoteam Duffel permanent ligt) zorgt u zelf voor de reservatie en betaling van het huurgeld.
 • Indien de lessen plaatsvinden op school moet u een judomat voorzien met een oppervlakte van minstens 3m² per deelnemer.
 • De leerlingen dragen propere sportieve kledij en hebben propere handen en voeten.

4. Lesgevers

 • Alle lesgevers van Judoteam Duffel vzw bezitten de zwarte gordel en een VTS trainersdiploma.
 • De lesgever leidt de judoles en kan niet zorgen voor opvang voor of na.
 • Naast de judolesgever is er steeds een onderwijzer/leerkracht aanwezig, al of niet als deelnemer.
 • Afhankelijk van de doelgroep of het aantal lessen per dag, kan er meer dan een lesgever nodig zijn.

5. Kosten

 • (Huur zaal: zie 3. Minimale materiële voorzieningen)
 • 50 € per halve dag per lesgever te betalen aan Judoteam Duffel vzw op rek.nr. BE2878 9546 954120 met vermelding (initiatie + school + datum)
 • Verplaatsingsvergoeding volgens de geldende tarieven.
 • Indien de lesgever zowel voor- als namiddag trainingen moet leiden, voorziet de organiserende school een pauze van minimaal 30 min. en een belegd broodje en flesje water.

6. Reservering

Een aanvraag voor initiatielessen richt u aan de voorzitter, mevr. Ann De Brabandere, via judoduffel@judoduffel.be.

Tof dat u uw leerlingen kennis wil laten maken met de judosport. Veel succes met de initiatielessen!

Het bestuur en de trainers van Judoteam Duffel vzw