Vertrouwenspersoon

AANSPREEKPERSOON INTEGRITEIT (API)
In de commissie Grensoverschrijdend Gedrag binnen het Vlaams Parlement is beslist om
grensoverschrijdend (ook seksueel) gedrag in de sportsector aan te pakken.

Bij een vermoeden van grensoverschrijdend gedrag, vragen wij aan ‘iedereen’ om meteen de API
te contacteren en niet te twijfelen en deze op de hoogte te brengen.
De API van onze club is Lianne De Rey.
Lianne voldoet aan alle competenties om deze taak uit te voeren en is ook API in de
school waar ze les geeft. Karin is bereikbaar op gsm 0475 87 00 49 en
Als club proberen we aldus alles te doen wat haalbaar is om de lichamelijke en seksuele integriteit
van onze jonge sporters te beschermen.
We zijn dat aan de kinderen en jongeren verplicht, omdat hun welzijn elk ander belang overstijgt,
en aan de ouders, die hun kroost aan onze zorgen toevertrouwen.
Dus hebben we een gedragscode opgesteld (staat op onze website) en hebben we gezocht naar
een Aanspreekpersoon Integriteit (API) waarbij ‘iedereen’ terecht kan.
Ruim omvattend: ‘alle deelnemers, leden, ouders, clubbestuurders, commissieleden, trainers,
begeleiders en alle andere jeugdsportmedewerkers’, kunnen bij de API terecht in geval van
grensoverschrijdend gedrag.

op mailadres api@tennisclubboom.be.
Bij deze API kan ‘iedereen’ terecht met een vraag, bezorgdheid of melding.
Uiteraard wordt dit vertrouwelijk behandeld.
Ongewenst (seksueel) gedrag, pesten, fysiek geweld, kortom dingen die niet door de beugel
kunnen, ontevredenheid bij de trainer, ouders, bestuurder, tennisser, e.a. kunnen in iedere
sportclub voorkomen. Elk ongenoegen, geschil of probleem kan veelal opgelost worden door een
goede dialoog zonder verdere stappen te moeten ondernemen.
Daarom stelt Kon. Boom Tennis Club vzw dus een API aan, zodat leden eventuele misvattingen
kunnen vertellen aan deze neutrale persoon.
De API heeft een luisterend oor en kan via een gesprek op een objectieve manier de problemen
detecteren en oplijsten om deze, bespreekbaar te maken tussen beide partijen. Zo kan er mogelijk
tot een oplossing gekomen worden.
De API gaat absoluut vertrouwelijk om met ieders verhaal.
Alleen met toestemming van de persoon zal hij/zij met derden spreken.